בכנס Go-4-Europe נדונו שיתופי פעולה לפיתוח אנרגיה מתחדשת

בכנס Go-4-Europe נדונו שיתופי פעולה לפיתוח אנרגיה מתחדשת

16.03.2010

נדונו שיתופי פעולה לפיתוח אנרגיה מתחדשת Go-4-Europe בכנס

Epoch Times

发表评论