“שטייניץ: “בטווח הארוך, ולא הקצר בניגוד למדינות אחרות – ישראל מתמקדת

15.03.2010 "שטייניץ: "בטווח הארוך, ולא הקצר בניגוד למדינות אחרות - ישראל מתמקדת Calcalist    

Continue Reading“שטייניץ: “בטווח הארוך, ולא הקצר בניגוד למדינות אחרות – ישראל מתמקדת